Ιατρείο

Το ιατρείο λειτουργεί σε ριζικά ανακαινισμένο χώρο με πλήρη και σύγχρονο εξοπλισμό.

Ραντεβού

Το ιατρείο του ογκολόγου Αδαμίδη Αχιλλέα λειτουργεί με προγραμματισμένα ραντεβού.

Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο ιατρείο μας αφορούν τους ογκολογικούς ασθενείς και τις οικογένειές τους.

  1. Διάγνωση Νόσου και Σχεδιασμός Θεραπευτικού Σχήματος
  2. Σχεδιασμός Χημειοθεραπείας
  3. Ορμονοθεραπεία – Βιολογικοί παράγοντες
  4. Παρακολούθηση μετά την αρχική αντιμετώπιση
  5. Γενετική Συμβουλή
  6. Ενημέρωση: διατροφή και ογκολογικός ασθενής
  7. Υποστήριξη Ασθενούς και Οικογένειας
  8. Ανακουφιστική και Υποστηρικτική Φροντίδα
  9. Συνεργασία με Κέντρα Εξωτερικού